نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

پسته احمد آقایی خام

۸۸۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک محصول: رفسنجان نوع: خام
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

پسته احمد آقایی زعفرانی

۸۹۰ تومان g
ویژگی های محصول: درجه یک و ممتاز محصول: رفسنجان نوع: زعفرانی
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

پسته احمد آقایی شور

۸۹۰ تومان g
ویژگی های محصول: درجه یک و ممتاز محصول: رفسنجان نوع: شور
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

پسته خنجری خام

۶۹۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: خنجری محصول: دامغان
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

پسته اکبری دستچین خام

۱,۲۵۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک محصول: رفسنجان نوع: خام
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

پسته اکبری دستچین زعفرانی

۱,۲۵۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: اکبری دستچین زعفرانی محصول: رفسنجان
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

پسته خنجری زعفرانی

۶۹۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: خنجری محصول: دامغان
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

پسته عربی

۱,۱۰۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: شور
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

پسته کله قوچی

۱,۱۰۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: کله قوچی خام محصول: رفسنجان
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 
 

پسته کله قوچی زعفرانی

۱,۱۰۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: کله قوچی زعفرانی محصول: رفسنجان
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

خلال پسته

۱,۷۵۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: خلال پسته
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

مغز پسته خام

۱,۲۰۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک محصول: رفسنجان نوع: مغز پسته خام
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم