نمایش 1–12 از 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

برگه هلو

393 تومان g
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک باغستان: تبریز نوع: برگه هلو
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

برگه زردآلو

259 تومان365 تومان g
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 
 

قیصی

390 تومان g
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک باغستان: آذربایجان نوع: قیصی درجه یک
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

آلو خوانسار

170 تومان g
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک باغستان: خوانسار
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

آلو خورشتی حاج حسنی

299 تومان g
ویژگی های محصول: نوع: آلو خورشتی بدون پوست محصول: مشهد
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

آلو خورشتی

185 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: آلو خورشتی (با پوست) محصول: مراغه
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

آلو طرقبه

597 تومان g
ویژگی های محصول: نوع: آلو خورشتی بدون پوست محصول: طرقبه مشهد
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

آلو برقان

185 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک محصول: تبریز نوع: برقان مزه: ملس
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

آلو جنگلی

155 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک محصول: تبریز نوع: جنگلی مزه: ترش
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 
 

آلوچه تبریز

185 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک محصول: تبریز نوع: آلوچه تبریز
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 
 

آلوچه زرد

185 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک محصول: تبریز نوع: آلوچه زرد مزه: ملس
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

آلبالو خشک

199 تومان g
ویژگی های محصول: نوع: آلبالو خشک محصول: ملایر
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم