در حال نمایش 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

بادام زمینی شور

340 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام زمینی شور محصول: آستانه اشرفیه
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

مغز بادام ایرانی

750 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: مغز خام بادام مامایی اصفهان
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

مغز بادام خام خارجی

640 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام خام خارجی درشت
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

مغز بادام شور خارجی

650 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام شور خارجی
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

بادام منقا خارجی

380 تومان450 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام پوست کاغذی
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

بادام منقا ایرانی

460 تومان480 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام منقا شور و خام / پوست کاغذی
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

بادام با پوست ساوه

350 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام با پوست کاغذی محصول: ساوه
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

بادام با پوست ایرانی

135 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام با پوست ایرانی محصول: شیراز
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 
 

خلال بادام درختی

650 تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: خلال بادام درختی
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم