نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

بادام با پوست آذرشهر

۱۰۲ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام با پوست کاغذی محصول: آذرشهر
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

بادام با پوست ایرانی

۹۵ تومان۱۱۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام با پوست ایرانی
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 
 

بادام زمینی با پوست

۹۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام زمینی با پوست (شور) محصول: آستانه اشرفیه
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

بادام زمینی شور

۱۳۵ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام زمینی شور محصول: آستانه اشرفیه
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

بادام منقا ایرانی

۳۸۵ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام منقا شور و خام / پوست کاغذی
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

بادام منقا خارجی

۲۶۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام شور پوست کاغذی
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

خلال بادام درختی

۳۵۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: خلال بادام درختی
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

مغز بادام ایرانی

۵۲۰ تومان۶۸۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: مغز خام بادام ایرانی
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

مغز بادام خام خارجی

۲۸۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام خام خارجی درشت
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

مغز بادام شور خارجی

۳۰۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بادام شور خارجی
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم