نمایش 1–12 از 33 نتیجه

نمایش 9 24 36

برنج طارم دودی

۱۴۲,۰۰۰ تومان kg
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع دود: هیزمی شالیزار: فریدون کنار نوع: طارم کشت اول زمان برداشت: مرداد 1401
توجه: لطفا وزن محصول را به کیلوگرم وارد کنید
مثال: 1 کیلوگرم 

برنج طارم مجلسی

۷۶,۰۰۰ تومان kg
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع: کشت اول برداشت: مردادماه
توجه: لطفا وزن محصول را به کیلوگرم وارد کنید
مثال: 1 کیلوگرم 

برنج طارم محلی

۹۹,۰۰۰ تومان kg
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع: کشت اول زمان برداشت: 1400
توجه: لطفا وزن محصول را به کیلوگرم وارد کنید
مثال: 1 کیلوگرم 

برنج عنبر بو

۶۲,۰۰۰ تومان kg
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک محصول: اهواز نوع: نشایی
توجه: لطفا وزن محصول را به کیلوگرم وارد کنید
مثال: 1 کیلوگرم 
 

برنج کشت دوم

۱۳۲,۰۰۰ تومان kg
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع:کشت دوم برداشت: آبان ماه
توجه: لطفا وزن محصول را به کیلوگرم وارد کنید
مثال: 1 کیلوگرم 

برنج نیمدانه عطری

۶۶,۰۰۰ تومان kg
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع: طارم برداشت: 1401
توجه: لطفا وزن محصول را به کیلوگرم وارد کنید
مثال: 1 کیلوگرم 

بلغور جو

۳۳ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بلغور جو
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

بلغور جو دوسر

۴۲ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بلغورجو دوسر
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

بلغور گندم

۲۸ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بلغور گندم
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

ترخینه

۵۵ تومان g
ویژگی های محصول: نوع: ترخینه محصول: ملایر ترکیبات: دوغ/ گندم
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

جو پرک

۴۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: جو پرک
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

جو دو سر

۲۸ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: جو دو سر
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم