نمایش 1–12 از 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

برنج طارم محلی

۱۳۵,۰۰۰ تومان kg
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع: کشت اول زمان برداشت: 1400
توجه: لطفا وزن محصول را به کیلوگرم وارد کنید
مثال: 1 کیلوگرم 

برنج عنبر بو

۷۲,۰۰۰ تومان kg
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک محصول: اهواز نوع: نشایی
توجه: لطفا وزن محصول را به کیلوگرم وارد کنید
مثال: 1 کیلوگرم 
 

برنج کشت دوم امسال

۱۴۵,۰۰۰ تومان kg
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع: فریدون کنار/ کشت دوم برداشت: آبان ماه
توجه: لطفا وزن محصول را به کیلوگرم وارد کنید
مثال: 1 کیلوگرم 

بلغور جو

۳۳ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بلغور جو
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

بلغور جو دوسر

۴۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بلغورجو دوسر
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

بلغور گندم

۲۶ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: بلغور گندم
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

ترخینه

۴۹ تومان g
ویژگی های محصول: نوع: ترخینه محصول: ملایر ترکیبات: دوغ/ گندم
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

جو پرک

۳۸ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: جو پرک
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

جو دو سر

۲۸ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: جو دو سر
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

جو دوسر پرک

۷۶ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع:جو دوسر پرک
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

جو دوسر پوست کنده

۳۸ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: جو دوسر پوست کنده
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم 

جو دوسرپرک فوری

۵۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: جو دوسرپرک فوری
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: 100 گرم