در حال نمایش 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

برنج طارم هاشمی شکپوی

108,000 تومان1,050,000 تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع: طارم هاشمی برداشت: مردادماه 1402 هزینه ارسال برنج به عهده شما مشتری گرامی می باشد. اما به غیر از برنج تمامی محصولات بالای یک میلیون و پانصد هزارتومان به صورت رایگان ارسال می شود.

برنج کشت دوم طارم

127,000 تومان1,700,000 تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع:کشت دوم برداشت: آبان ماه هزینه ارسال برنج به عهده شما مشتری گرامی می باشد. اما به غیر از برنج تمامی محصولات بالای یک میلیون و پانصد هزارتومان به صورت رایگان ارسال می شود.

برنج کشت اول طارم

110,000 تومان1,050,000 تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع: کشت اول زمان برداشت: 1402 هزینه ارسال برنج به عهده شما مشتری گرامی می باشد. اما به غیر از برنج تمامی محصولات بالای یک میلیون و پانصد هزارتومان به صورت رایگان ارسال می شود.

برنج عنبر بو

67,000 تومان670,000 تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک محصول: اهواز برداشت: 1401 هزینه ارسال برنج به عهده شما مشتری گرامی می باشد. اما به غیر از برنج تمامی محصولات بالای یک میلیون و پانصد هزارتومان به صورت رایگان ارسال می شود.  

برنج طارم خوشپخت

94,000 تومان910,000 تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع: طارم برداشت:1401 هزینه ارسال برنج به عهده شما مشتری گرامی می باشد. اما به غیر از برنج تمامی محصولات بالای یک میلیون و پانصد هزارتومان به صورت رایگان ارسال می شود.

برنج سرلاشه عطری

88,000 تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک وزن: 1 کیلوگرم شالیزار: فریدون کنار نوع: طارم هزینه ارسال برنج به عهده شما مشتری گرامی می باشد. اما به غیر از برنج تمامی محصولات بالای یک میلیون و پانصد هزارتومان به صورت رایگان ارسال می شود.

برنج فجر

88,000 تومان850,000 تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع: فجر برداشت: مردادماه 1401 هزینه ارسال برنج به عهده شما مشتری گرامی می باشد. اما به غیر از برنج تمامی محصولات بالای یک میلیون و پانصد هزارتومان به صورت رایگان ارسال می شود.

برنج طارم مجلسی

72,000 تومان690,000 تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع: کشت اول برداشت: مردادماه 1402 هزینه ارسال برنج به عهده شما مشتری گرامی می باشد. اما به غیر از برنج تمامی محصولات بالای یک میلیون و پانصد هزارتومان به صورت رایگان ارسال می شود.

برنج نیمدانه عطری

74,000 تومان740,000 تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع: نیمدانه طارم برداشت: 1402 هزینه ارسال برنج به عهده شما مشتری گرامی می باشد. اما به غیر از برنج تمامی محصولات بالای یک میلیون و پانصد هزارتومان به صورت رایگان ارسال می شود.

برنج چمپا

82,000 تومان790,000 تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک محصول: اهواز برداشت: 1401 هزینه ارسال برنج به عهده شما مشتری گرامی می باشد. اما به غیر از برنج تمامی محصولات بالای یک میلیون و پانصد هزارتومان به صورت رایگان ارسال می شود.

برنج طارم دودی

180,000 تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع دود: هیزمی شالیزار: فریدون کنار نوع: طارم کشت دوم زمان برداشت:1402 وزن: 1 کیلوگرم هزینه ارسال برنج به عهده شما مشتری گرامی می باشد. اما به غیر از برنج تمامی محصولات بالای یک میلیون و پانصد هزارتومان به صورت رایگان ارسال می شود.

برنج قهوه‌ای

150,000 تومان1,450,000 تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک شالیزار: فریدون کنار نوع: طارم برداشت: 1402 هزینه ارسال برنج به عهده شما مشتری گرامی می باشد. اما به غیر از برنج تمامی محصولات بالای یک میلیون و پانصد هزارتومان به صورت رایگان ارسال می شود.