ارده ممتاز

۴۵,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ممتاز نوع: ارده کنجد محصول: اردکان یزد وزن: ۴۰۰-۷۰۰ گرم

چهار شیره

۳۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده جنس ظرف: پت وزن: ۴۵۰-۹۰۰ گرم ترکیبات: شیره انگور- شیره خرما- شیره انجیر- شیره توت

حلوا ارده ممتاز

۳۹,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک جنس ظرف: پت وزن: ۵۰۰-۸۰۰ گرم ترکیبات: ارده، شکر، هل، سفیده تخم مرغ، عصاره چوبک، اسید سیتریک

سه شیره

۳۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده جنس ظرف: پت وزن: ۴۵۰-۹۰۰ گرم ترکیبات: شیره انگور -شیره خرما- شیره توت

شیره انجیر

۳۴,۰۰۰ تومان۶۸,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده جنس ظرف: پت وزن: ۴۵۰-۹۰۰ گرم

شیره انگور

۳۴,۰۰۰ تومان۶۸,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده جنس ظرف: پت وزن: ۴۵۰-۹۰۰ گرم  

شیره انگور سفید

۴۲,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده نوع: شیره انگور سفید جنس ظرف: پت وزن: ۳۵۰ گرم  

شیره توت

۳۲,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده جنس ظرف: پت وزن: ۴۵۰-۹۰۰ گرم

شیره خرما

۲۱,۰۰۰ تومان۴۱,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده جنس ظرف: پت وزن: ۴۵۰-۹۰۰ گرم

کره بادام زمینی ساده

۳۵,۰۰۰ تومان۶۸,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده نوع: ساده وزن: ۲۵۰-۵۰۰ گرم  

کره بادام زمینی کرانچی

۳۵,۰۰۰ تومان۶۸,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده نوع: کرانچی وزن: ۲۵۰-۵۰۰ گرم