شکلات صبحانه

۷۲,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده نوع: شکلات صبحانه وزن: ۳۰۰ گرم

کرم ارده سنتی

۷۲,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک نوع: کرم ارده ترکیبات: ارده/ عسل/ شیره انگور سفید بدون شکر و مواد نگهدارنده وزن: ۳۰۰ گرم

کره بادام درختی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده نوع: کره بادام درختی وزن: ۳۰۰ گرم  

کره بادام زمینی

۲۱۰ تومان g
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده نوع: ساده
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: ۱۰۰گرم 

کره چهارمغز

۱۶۵,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده نوع: کره چهارمغز وزن: ۳۰۰ گرم  

ارده ممتاز

۸۶,۰۰۰ تومان۱۴۶,۰۰۰ تومان g
ویژگی های محصول: خالص و ممتاز نوع: ارده کنجد کنجد ایرانی
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: ۱۰۰ گرم 

چهار شیره

۳۵,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده جنس ظرف: پت وزن: ۴۵۰-۹۰۰ گرم ترکیبات: شیره انگور- شیره خرما- شیره انجیر- شیره توت

حلوا ارده ممتاز

۹۵,۰۰۰ تومان۱۴۹,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک جنس ظرف: پت وزن: ۵۰۰-۸۰۰ گرم ترکیبات: ارده، شکر، هل، سفیده تخم مرغ، عصاره چوبک، اسید سیتریک

سه شیره

۳۵,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده جنس ظرف: پت وزن: ۴۵۰-۹۰۰ گرم ترکیبات: شیره انگور -شیره خرما- شیره توت

شیره انجیر

۳۴,۰۰۰ تومان۶۸,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده جنس ظرف: پت وزن: ۴۵۰-۹۰۰ گرم

شیره انگور

۳۵,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده جنس ظرف: پت وزن: ۴۵۰-۹۰۰ گرم  

شیره انگور سفید

۱۶۰ تومان g
ویژگی های محصول: خالص و ارگانیک بدون شکر و مواد نگهدارنده نوع: شیره انگور سفید جنس ظرف: پت