ادویه فلافل

۶۸ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: ادویه فلافل ترکیبات: پودر انبه/ زیره سبز/پودر سیر/ خسرودار/ گل محمدی/ پودر گشنیز/ فلفل قرمز
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: ۱۰۰ گرم 

ادویه کاری تند

۱۰۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: ادویه کاری تند ترکیبات: بادیان ستاره ای/ فلفل سیاه/ سیر/ زردچوبه/ هل/  دارچین/  میخک/گشنیز
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: ۱۰۰ گرم 

ادویه گوشت

۸۵ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک ترکیبات: زردچوبه/ سیر/ گشنیز/ پاپریکا/ فلفل سیاه نوع: ادویه گوشت
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: ۱۰۰ گرم 

اکالیپتوس

۵۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: اکالیپتوس
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: ۱۰۰ گرم 

برگ انبه

۴۰ تومان g
ویژگی محصول: نوع: برگ انبه
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: ۱۰۰ گرم 

خارمریم

۵۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: خارمریم
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: ۱۰۰ گرم 

ریواس

۵۰ تومان g
ویژگی های محصول: ممتاز و درجه یک نوع: برگ ریواس
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: ۱۰۰ گرم 

مرزه خشک

۶۰ تومان g
ویزگی محصول: نوع: مرزه خشک
توجه: لطفا وزن محصول را به گرم وارد کنید
مثال: ۱۰۰ گرم